به گزارش پیشرو اسپرت، به همت کانون جوانان منطقه ۱۴ و پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر مسابقه دارت بانوان جام آینده نگر با رقابت میان دختران و بانوان کانون جوانان برگزار شد و طی رقابتی فشرده نفرات برتر این مسابقه مشخص شدند.

در این رقابتها خانم یازرلو به مقام اول رسید ، خانم ملکیان حائز رتبه دوم این مسابقات شد و خانم ها بیات و خانی به مقام سوم و سوم مشترک بسنده کردند.

شایان ذکر است به نفرات اول ، دوم ، سوم و سوم مشترک این رقابتها مدال ، حکم قهرمانی و جوایز نقدی اهدا شد.